Sari la conținut

Anunț – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului IT, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Consiliul Judeţean Gorj

Comisia de concurs

Nr. 9700 / 27.07.2020

 

ANUNŢ

privind punctajul şi  rezultatul obţinut  la  PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului IT, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 27.07.2020

 

Azi, 27.07.2020 s-a desfăşurat  PROBA SCRISĂ a concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului IT, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului s-a făcut cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

La PROBA SCRISĂ, candidatul participant la această probă, respectiv domnul Roșu Cristian-Ionel a obţinut 92 puncte, fiind declarat ,,ADMIS” la această probă;

Interviul se va susține în data de 27.07.2020, ora 1500, la sediul instituției.

 

 

 

                                                                                              Data şi ora afişării anunţului:

                                                                                                      27.07.2020, ora 1415

Sari la conținut