Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut  la  PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul financiar-contabilitate, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 18.08.2022

Pagină actualizată la: 07.12.2022

Comisia de concurs
Nr. 13785/18.08.2022

 

ANUNŢ
privind punctajul şi rezultatul obţinut  la  PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul financiar-contabilitate, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 18.08.2022

 

Azi, 18.08.2022 s-a desfăşurat PROBA SCRISĂ a concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul financiar-contabilitate, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului s-a făcut cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Hotărârii Guvernului. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor  publici, cu modificările şi completările ulterioare.

La PROBA SCRISĂ, candidata participantă la această probă, al cărei dosar a fost înregistrat sub nr. 12678/29.07.2022 a obţinut 92,60 puncte, fiind declarată ,,ADMIS” .

 

Interviul se va susține în data de 18.08.2022, ora 1430, la sediul instituției.

 

 

 

                                                                                              Data şi ora afişării anunţului:

                                                                                                      18.08.2022, ora 1400

Sari la conținut