Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidații participanți la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, gradul profesional superior la Serviciul promovare, turism și comunicare

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 4908 / 17.04.2018

 

ANUNŢ

privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidații participanți la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, gradul profesional superior la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 17.04.2018

 

            Astăzi, 17.04.2018 s-a desfășurat PROBA SCRISĂ a Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, gradul profesional superior la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

            Organizarea şi desfăşurarea concursului de recrutare s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, precum și a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.       

    

            La PROBA SCRISĂ, candidaţii participanţi au obţinut următoarele rezultate:

 

Nr.

crt.

Numele și pronumele candidatului

Punctajul obținut  la  proba scrisă

ADMIS/RESPINS

1.

Bârsan Gheorghița

28,00

RESPINS

2.

Șipanu Tiberiu-Alin

76,50

ADMIS

 

  • Candidații nemulțumiți de punctajul obținut pot face contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei scrise, respectiv până la data de 18.04.2018, ora 1500, la Compartimentul de management al unităților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare, camera 236.
  • Interviul se va susţine în data de 23.04.2018, ora 1000, la sediul instituţiei.
  • Afişat astăzi, 17.04.2018, ora 1500, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

 

  

Sari la conținut