Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacante de director executiv la Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean

Consiliul Judeţean Gorj
Comisia de concurs
Nr. 11815/10.09.2018

 

ANUNŢ

privind punctajul şi  rezultatul obţinut la  PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacante de director executiv la Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 10.09.2018

 

          Astăzi, 10.09.2018 s-a desfășurat PROBA SCRISĂ a Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacante de director executiv la Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

          Organizarea şi desfăşurarea concursului de recrutare s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, precum și a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

          La PROBA SCRISĂ, candidatul a obţinut următoarele rezultate:

Nr.

crt.

Numele și pronumele candidatuluiPunctajul obținut  la  proba scrisăADMIS/RESPINS
1.Cimpoieru Cornel-Lucian93 puncteADMIS

 

  • Candidatul nemulțumit de punctajul obținut poate face contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei scrisă, respectiv până la data de 11.09.2018, ora 1345, la Compartimentul de management al unităților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare, camera 236.
  • Afişat astăzi, 10.09.2018, ora 1345, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

 

 
Secretar comisie,
Mainerici Delia-Maria

Sari la conținut