Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidații participanți la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior

Consiliul Judeţean Gorj
Comisia de concurs
Nr. 13661 / 15.10.2018

 

 

ANUNŢ
privind punctajul şi  rezultatul obţinut  la  PROBA SCRISĂ de către candidații
participanți la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul proiectelor și relații externe, precum și al funcției publice de execuție de  consilier, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului autorizări, disciplină și control, Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului, Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 15.10.2018

 

 

          Azi, 15.10.2018 s-a desfăşurat  PROBA SCRISĂ a concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul proiectelor și relații externe, precum și al funcției publice de execuție de  consilier, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului autorizări, disciplină și control, Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului, Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

          Organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, precum și a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

 

          La PROBA SCRISĂ, candidații participanți la această probă au obţinut următoarele punctaje:

  • doamna Purece Maria-Mihaela – 80 puncte, fiind declarat ,,ADMIS” la această probă;
  • domnul Manea Constantin-Andrei – 80 puncte, fiind declarat ,,ADMIS” la această probă;

 

Interviul se va susţine în data de 15.10.2018, ora 1600, la sediul instituţiei.
 

 

 
Data şi ora afişării anunţului:
15.10.2018, ora 1515

Sari la conținut