Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidaţii participanţi la Concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier

Consiliul Judeţean Gorj
Comisia de concurs
Nr. 10576/24.08.2017

 
ANUNŢ
 
       Privind punctajul şi  rezultatul obţinut  la  PROBA SCRISĂ de către candidaţii participanţparticipanţi la Concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul strategii, dezvoltare regională şi relaţii externe, Serviciul cooperare, dezvoltare regională şi relaţii externe, Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj
      
 
        Azi, 24.08.2017 s-a desfăşurat  proba scrisă a Concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul strategii, dezvoltare regională şi relaţii externe, Serviciul cooperare, dezvoltare regională şi relaţii externe, Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
      Organizarea şi desfăşurarea concursului s-au făcut cu respectarea prevederilor legale în acest sens, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

         La PROBA SCRISĂ, candidaţii participanţi la această probă au obţinut următoarele rezultate:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiPunctaj obținut la proba scrisăRezultatul obținut la proba scrisă
1.Meche Carmen Oana89Admis
2.Perpegel Adriana34Respins
3.Dinică Adela Vasilica26Respins

 

       Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obținute la proba scrisă, pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei scrise, la sediul Consiliului Județean Gorj.
        Data şi ora desfăşurării interviului este miercuri, 30.08.2017, ora 1000,Sala D,  situată la etajul II al  clădirii în care se află sediul Consiliului Județean Gorj  (str. Victoriei, nr. 2-4, municipiul Târgu-Jiu).

 

Sari la conținut