Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidaţii participanţi la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de consilier, clasa I

Consiliul Judeţean Gorj
Comisia de concurs
Nr. 10410/21.08.2017

 
ANUNŢ
 
Privind punctajul şi  rezultatul obţinut  la  PROBA SCRISĂ de către candidaţii
participanţi la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul achiziții publice și disciplină contractuală, Serviciul achiziții publice și relații contractuale, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj
 
      Azi, 21.08.2017 s-a desfăşurat  proba scrisă a Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul achiziții publice și disciplină contractuală, Serviciul achiziții publice și relații contractuale, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
      Organizarea şi desfăşurarea concursului s-au făcut cu respectarea prevederilor legale în acest sens, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

      La PROBA SCRISĂ, candidaţii participanţi la această probă au obţinut următoarele rezultate:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiPunctaj obținut la proba scrisăRezultatul obținut la proba scrisă
1.Achim Teodora72,45Admis
2.Bodescu Constantin12Respins

     

      Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obținute la proba scrisă, pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei scrise, la sediul Consiliului Județean Gorj.
      Data şi ora desfăşurării interviului este joi, 24.08.2017, ora 1000, camera 235, situată la etajul II al clădirii în care se află sediul Consiliului Județean Gorj (str. Victoriei, nr. 2-4, municipiul Târgu-Jiu).

 

Sari la conținut