Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidaţii participanţi la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 4521/11.04.2018

ANUNŢ

privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidaţii
participanţi la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

 

           Azi, 11.04.2018 s-a desfăşurat proba scrisă a Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

           Organizarea şi desfăşurarea concursului s-au făcut cu respectarea prevederilor legale în acest sens, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

            La PROBA SCRISĂ, candidaţii participanţi la această probă au obţinut următoarele rezultate:

 

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctaj obținut la proba scrisă

Rezultatul obținut la proba scrisă

1.

Lăzărescu Andrei-Mădălin

61,5 puncte

Admis

2.

Berca Anca-Elena

43,5 puncte

Respins

3.

Groșanu Oana-Camelia

41 puncte

Respins

4.

Morega Elena-Emilia

33 puncte

Respins

5.

Enea Ionuț-Marius

27 puncte

Respins

6.

Lăpădat Elena-Loredana

16,5 puncte

Respins

7.

Tivig Paula-Costina

13,5 puncte

Respins

8.

Nechita Pariss

12 puncte

Respins

9.

Birău George-Alexandru

3 puncte

Respins

 

          Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obținute la proba scrisă, pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei scrise, la sediul Consiliului Județean Gorj (str. Victoriei, nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, judeţul Gorj).

          Data şi ora desfăşurării interviului este luni, 16.04.2018, ora 830, SALA D, situată la etajul II al clădirii în care se află sediul Consiliului Județean Gorj.

 

 

Sari la conținut