Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obținut la proba scrisă de către candidații participanți la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior

Consiliul Judeţean Gorj

Comisia de concurs

Nr. 16088/27.11.2018

ANUNŢ

 

    privind punctajul şi rezultatul obținut la proba scrisă de către candidații participanți la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior  la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 27.11.2018

   Astăzi, 27.11.2018 s-a desfășurat proba scrisă a Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

  Organizarea şi desfăşurarea concursului de recrutare s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, precum și a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

    La proba scrisă, candidaţii participanţi au obţinut următoarele rezultate:

 

Nr.

crt.

Numele și prenumele

candidatului

Punctajul obținut  la  proba scrisăADMIS/RESPINS
1.Logăscu Nicoleta Olivia70,50ADMIS
2.Mateisescu Aurelian50,05ADMIS
3.Simion Laviniu-Mădălin30,00RESPINS
4.Buciu Liviu25,00RESPINS
5.Donoiu Marcel-Nicolae25,00RESPINS

 

  • Candidații nemulțumiți de punctajul obținut pot face contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei scrise, respectiv până la data de 28.11.2018, ora 1600, la Compartimentul de management al unităților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare, camera 236.
  • Interviul se va susţine în data de 03.12.2018, ora 1000, la sediul instituţiei.
  • Afişat astăzi, 27.11.2018, ora 1600, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.
Sari la conținut