Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidații participanți la Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacante de director executiv la Direcția managementului proiectelor și relații externe

Consiliul Judeţean Gorj
Comisia de concurs
Nr. 11427/03.09.2018

 

 

ANUNŢ

privind punctajul şi  rezultatul obţinut la  PROBA SCRISĂ de către candidații participanți la Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacante de director executiv la Direcția managementului proiectelor și relații externe din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 03.09.2018

 

 

          Astăzi, 03.09.2018 s-a desfășurat PROBA SCRISĂ a Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacante de director executiv la Direcția managementului proiectelor și relații externe din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

          Organizarea şi desfăşurarea concursului de recrutare s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, precum și a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

          La PROBA SCRISĂ, candidata a obţinut următoarele rezultate:

 

Nr.

crt.

Numele și pronumele candidatuluiPunctajul obținut  la  proba scrisăADMIS/RESPINS
1.Giurgiulescu Ileana-Claudia93ADMIS

 

  • Candidații nemulțumiți de punctajul obținut pot face contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei scrise, respectiv până la data de 04.09.2018, ora 1500, la Compartimentul de management al unităților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare, camera 236.
  • Afişat astăzi, 03.09.2018, ora 1500, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

 

 

Secretar comisie,

Șendroiu Cristina

Sari la conținut