Sari la conținut

Anunț – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidata participantă la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Consiliul Judeţean Gorj

Comisia de concurs

Nr. 3591/09.03.2021

ANUNŢ

privind punctajul şi rezultatul obţinut  la  PROBA SCRISĂ de către candidata participantă la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 09.03.2021

   Azi, 09.03.2021 s-a desfăşurat PROBA SCRISĂ a concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

   Organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului s-a făcut cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Hotărârii Guvernului. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor  publici, cu modificările şi completările ulterioare.

    La PROBA SCRISĂ, candidata participantă la această probă, al cărui dosar a fost înregistrat sub nr. 2354/15.02.2021 a obţinut 93 puncte, fiind declarată ,,ADMIS” ;

Interviul se va susține în data de 09.03.2021, ora 1430, la sediul instituției.

                                                                                  Data şi ora afişării anunţului:

                                                                                                  09.03.2021, ora 14OO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sari la conținut