Sari la conținut

Anunț – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidata participantă la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de referent, clasa a III-a, gradul profesional principal în cadrul Serviciului promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 10.01.2022

Pagină actualizată la: 07.12.2022

Consiliul Judeţean Gorj

Comisia de concurs

Nr. 606/10.01.2022

Azi, 10.01.2022 s-a desfăşurat PROBA SCRISĂ la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de referent, clasa a III-a, gradul profesional principal din cadrul Serviciului promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului s-a făcut cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

La PROBA SCRISĂ, candidata participantă la această probă, al cărui dosar a fost înregistrat sub nr. 20736/20.12.2021 a obţinut 89,50 puncte, fiind declarat ,,ADMIS”.

Interviul se va susține în data de 10.01.2022, ora 1400, la sediul instituției.

Data şi ora afişării anunţului:

10.01.2022, ora 1300

Sari la conținut