Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidata participantă la Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu la Serviciul promovare, turism și comunicare

Consiliul Judeţean Gorj

Comisia de concurs

Nr. 6564/15.05.2019

 

ANUNŢ

            privind punctajul şi  rezultatul obţinut la  PROBA SCRISĂ de către candidata participantă la Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 15.05.2019

            Astăzi, 15.05.2019 s-a desfășurat PROBA SCRISĂ la Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

            Organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, precum și a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.       

                La PROBA SCRISĂ, candidatul a obţinut următoarele rezultate:

Nr.

crt.

Numele și pronumele candidatuluiPunctajul obținut  la  proba scrisăADMIS/RESPINS
1.Meche Carmen-Oana87 puncteADMIS
  • Candidatul nemulțumit de punctajul obținut poate face contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei scrise, respectiv până la data de 16.05.2019, ora 1545, la Compartimentul resurse umane, managementul funcției publice, camera 241.
  • Afişat astăzi, 15.05.2019, ora 1545, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.
Sari la conținut