Sari la conținut

Anunț – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul participant la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentul evidența primară și gestiune bunuri, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj

Consiliul Judeţean Gorj

Comisia de CONCURS

Nr. 9895/29.07.2020

 

ANUNŢ

privind punctajul şi  rezultatul obţinut  la  PROBA INTERVIU de către candidatul participant la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentul evidența primară și gestiune bunuri, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, din data de 29.07.2020

Azi, 29.07.2020 s-a desfăşurat  PROBA INTERVIU a concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentul evidența primară și gestiune bunuri, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

 Organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului s-a făcut cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

La PROBA INTERVIU, candidatul participant la această probă, respectiv domnul Vlăducu Doru-Sorin a obţinut 90 puncte, fiind declarat ,,ADMIS” la această probă.

Candidatul nemulţumit de punctajul obţinut poate face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei interviu, respectiv până la data de 30.07.2020, ora 1600, la Compartimentul resurse umane, managementul funcției publice, camera 236.

Data şi ora afişării anunţului:

29.07.2020, ora 1600

Sari la conținut