Sari la conținut

Anunț – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul participant la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului IT, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Consiliul Judeţean Gorj

Comisia de CONCURS

Nr. 9728/27.07.2020

 

ANUNŢ

privind punctajul şi  rezultatul obţinut  la  PROBA INTERVIU de către candidatul participant la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului IT, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 27.07.2020

 

    Azi, 27.07.2020 s-a desfăşurat  PROBA INTERVIU a concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului IT, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

   Organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului s-a făcut cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

    La PROBA INTERVIU, candidatul participant la această probă, respectiv domnul Roșu Cristian-Ionel a obţinut 90,00 puncte, fiind declarat ,,ADMIS” la această probă.

   Candidatul nemulțumit de punctajul obţinut poate face contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, respectiv până la data de 28.07.2020, ora 1630, la Compartimentul de management al unităților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare, camera 236.

 

Data şi ora afişării anunţului:

27.07.2020, ora 1630

   

 Secretar comisie,

Andrei Daniela

Sari la conținut