Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul participant la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului investiții publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 20.11.2020

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 15479/20.11.2020

 

ANUNŢ

privind punctajul şi  rezultatul obţinut  la  PROBA INTERVIU de către candidatul participant la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului investiții publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 20.11.2020

       Azi, 20.11.2020 s-a desfăşurat  PROBA INTERVIU a concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului investiții publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

     Organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului s-a făcut cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

       La PROBA INTERVIU, candidatul participant la această probă  a obţinut 90,00 puncte, fiind declarat ,,ADMIS” la această probă, numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatului fiind 14061/28.10.2020.

        Candidatul nemulțumit de punctajul obţinut poate face contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, respectiv până la data de 23.11.2020, ora 1345, la Compartimentul resurse umane, managementul funcției publice, camera 241.

 

Sari la conținut