Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la proba interviu de către candidatul participant la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent

Consiliul Judeţean Gorj

Comisia de concurs

Nr. 14311/25.10.2018

ANUNŢ

    privind punctajul şi rezultatul obţinut la proba interviu de către candidatul participant la  Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a,  gradul profesional principal la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj

    Astăzi, 25.10.2018, ora 1000 s-a desfășurat proba interviu a Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, gradul profesional principal la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

   Organizarea și desfăşurarea concursului/examenului s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

    La proba interviu, candidatul participant la această probă, doamna Apetrei Lidia a obținut 64,32 puncte, fiind declarat ,,ADMIS” la această probă.

  • Candidatul nemulțumit de rezultatul obţinut la această probă, poate face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, respectiv până la data de 26.10.2018, ora 1430, la Compartimentul de management al unităților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare, camera 236.
  • Afișat astăzi, 25.10.2018, ora 1430, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.
Sari la conținut