Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul participant la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 6232/11.05.2018

 

ANUNŢ

privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul participant la
Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj

 

          Astăzi, 11.05.2018, ora 1300 s-a desfăşurat  PROBA INTERVIU a Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

 

          Organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, precum și a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

 

          La PROBA INTERVIU, candidatul participant la această probă, doamna Popescu Adriana a obţinut 75 puncte, fiind declarat ,,ADMIS” la această probă.

 

  • Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la această probă, poate face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, respectiv până la data de 14.05.2018, ora 1430, la Compartimentul de management al unităților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare, camera 236.
  • Afişat astăzi, 11.05.2018, ora 1430, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

 

 

Sari la conținut