Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul participant la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul dezvoltarea capacității administrative și Monitor Oficial

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 13506/11.10.2018

 

ANUNŢ

privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul participant la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul dezvoltarea capacității administrative și Monitor Oficial, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 11.10.2018
 

 

          Astăzi, 11.10.2018, ora 1200 s-a desfăşurat PROBA INTERVIU a Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul dezvoltarea capacității administrative și Monitor Oficial, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

          Organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, precum și a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

          La PROBA INTERVIU, candidatul participant la această probă, doamna Florescu Manuela a obţinut 80 puncte, fiind declarată ,,ADMIS” la această probă.

  • Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la această probă, poate face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, respectiv până la data de 12.10.2018, ora 1400, la Compartimentul de management al unităților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare, camera 236.
  • Afişat astăzi, 11.10.2018, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

 

Secretar comisie,
Mainerici Delia-Maria

Sari la conținut