Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul participant la Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacante de director executiv la Direcția managementului proiectelor și relații externe

Consiliul Judeţean Gorj
Comisia de concurs
Nr. 11494/03.09.2018

 

ANUNŢ

privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul participant la Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacante de director executiv la Direcția managementului proiectelor și relații externe din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 03.09.2018

 

          Astăzi, 03.09.2018, ora 1500 s-a desfăşurat  PROBA INTERVIU a Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacante de director executiv la Direcția managementului proiectelor și relații externe din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 03.09.2018.

          Organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, precum și a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

          La PROBA INTERVIU, candidatul participant la această probă, doamna Giurgiulescu Ileana-Claudia a obţinut 95 puncte, fiind declarat ,,ADMIS” la această probă.

  • Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la această probă, poate face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, respectiv până la data de 04.09.2018, ora 1630, la Compartimentul de management al unităților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare, camera 236.
  • Afişat astăzi, 04.09.2018, ora 1630, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

 

 
Secretar comisie,
Șendroiu Cristina

Sari la conținut