Sari la conținut

Anunț – privind punctajul şi rezultatul obţinut la proba INTERVIU de către candidatul participant la concursul de ocuparea postului contractual de execuție vacant de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

COMISIA DE CONCURS

Nr. 18631 din 30.12.2019

 

ANUNŢ

        privind punctajul şi  rezultatul obţinut la  proba INTERVIU de către candidatul participant la concursul de ocuparea postului contractual de execuție vacant de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată

 

     Azi, 30.12.2019 s-a desfăşurat PROBA INTERVIU a concursului de ocuparea postului contractual de execuție vacant de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată.

   Organizarea şi desfăşurarea concursului se realizează în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor contractuale vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din aparatul de specialitatea şi aparatul permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Gorj, precum şi instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean Gorj, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 876/2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

     La PROBA INTERVIU, candidatul participant la această probă, a obținut următorul rezultat:

Nr.

crt.

Numele și prenumele candidatuluiPunctaj obținut la proba INTERVIURezultatul obținut la proba INTERVIU
1.Gruescu Ion89 puncte”Admis”
  • Candidatul nemulţumit de punctajul obţinut poate depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului, respectiv până la data de 31.12.2019, ora 1100, la Consiliul Județean Gorj – Compartimentul de management al unităților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare, camera 236.
  • Afişat astăzi, 30.12.2019, ora 1100, la sediul Consiliului Judeţean Gorj și pe site-ul instituţiei la Secţiunea Avizier virtual – Anunțuri de concurs.
Sari la conținut