Sari la conținut

Anunț – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, gradul profesional superior…

Consiliul Judeţean Gorj
Comisia de concurs
Nr. 10339/22.06.2022

ANUNŢ

privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, gradul profesional superior la Compartimentul evidență primară și gestiune bunuri, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Azi, 22.06.2022 s-a desfăşurat proba interviu a Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, gradul profesional superior la Compartimentul evidență primară și gestiune bunuri, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Organizarea şi desfăşurarea concursului s-a făcut cu respectarea prevederilor legale în acest sens, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

La PROBA INTERVIU, candidatul a obţinut următorul rezultat:

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiPunctaj obținut la proba interviuRezultatul obținut la proba interviu
1.891996,66 puncteAdmis

Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, la sediul Consiliului Județean Gorj (str. Victoriei, nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, judeţul Gorj).

Afișat azi 22.06.2022, ora 1400

Sari la conținut