Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul infrastructură drumuri publice

Consiliul Judeţean Gorj
Comisia de concurs
Nr. 9719/15.07.2019

 

ANUNŢ

privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul infrastructură drumuri publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

 

          Azi, 15.07.2019 s-a desfăşurat proba interviu a Concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul infrastructură drumuri publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

          La cererea scrisă a candidatului (cererea înregistrată sub nr. 258/15.07.2019) interviul s-a susținut în data de 15.07.2019, ora 14,00.

          Organizarea şi desfăşurarea interviului s-a realizat cu respectarea prevederilor legale în acest sens, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

          La PROBA INTERVIU, candidatul a obţinut următorul rezultat:

 

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiPunctaj obținut la proba interviuRezultatul obținut la proba interviu
1.Ungureanu Ion-Marian92 puncteAdmis

 

          Candidatul nemulţumit de rezultatul obținut la proba interviu, poate face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, la sediul Consiliului Județean Gorj.

 

Sari la conținut