Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la proba interviu de către candidații participanți la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior

Consiliul Judeţean Gorj

Comisia de concurs

Nr. 16277/03.12.2018

ANUNŢ

 

    privind punctajul şi rezultatul obţinut la proba interviu de către candidații participanți la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj

    Astăzi, 03.12.2018, ora 1000 s-a desfășurat proba interviu a Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

   Organizarea și desfăşurarea concursului/examenului s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

    La proba interviu, candidații participanți au obţinut următoarele rezultate:

Nr.

crt.

Numele și prenumele

candidatului

Punctajul obținut  la  proba interviuADMIS/RESPINS
1.Logăscu Nicoleta Olivia85ADMIS
2.Mateisescu Aurelian72ADMIS
  • Candidații nemulțumiți de rezultatul obţinut la această probă, pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, respectiv până la data de 04.12.2018, ora 1530, la Compartimentul de management al unităților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare, camera 236.
  • Afișat astăzi, 03.12.2018, ora 1530, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.
Sari la conținut