Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidații la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice specifice de conducere vacante de arhitect-șef la Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Consiliul Judeţean Gorj
Comisia de concurs
Nr. 8981/10.06.2021

 

ANUNŢ

privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidații la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice specifice de conducere vacante de arhitect-șef la Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

 

          Azi, 10.06.2021 s-a desfăşurat proba interviu a Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice specifice de conducere vacante de arhitect-șef la Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

          Organizarea şi desfăşurarea concursului s-a făcut cu respectarea prevederilor legale în acest sens, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

          La PROBA INTERVIU, candidatul a obţinut următoarele rezultate:

 

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiPunctaj obținut la proba interviuRezultatul obținut la proba interviu
1.7975/25.05.2021 86,90 puncteAdmis

          Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, la sediul Consiliului Județean Gorj (str. Victoriei, nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, judeţul Gorj).

 

 

Afișat azi 10.06.2021, ora 1300

Sari la conținut