Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidaţii la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier,clasa I, g. superior

Consiliul Judeţean Gorj
Comisia de concurs
Nr. 10624/25.08.2017

 
ANUNȚ
 
                                        Privind punctajul şi  rezultatul obţinut  la  PROBA INTERVIU de către candidaţii la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj
 
 
        Azi, 25.08.2017 s-a desfăşurat proba interviu a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, la Serviciul investiții publice, Direcția Tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
        Organizarea şi desfăşurarea concursului s-au făcut cu respectarea prevederilor legale în acest sens, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

        La PROBA INTERVIU, candidaţii participanţi la această probă au obţinut următoarele rezultate:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiPunctaj obținut la proba interviuRezultatul obținut la proba interviu
1.Ciurel Nicoleta-Georgica81Admis
2.Petcu Octavian-Nicolae79,5Admis
        Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obținute la proba interviu, pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei interviu, la sediul Consiliului Județean Gorj.
 
Sari la conținut