Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidații la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice

Consiliul Judeţean Gorj
Comisia de concurs
Nr. 10240/25.07.2019

ANUNŢ

 

privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidații la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

 

          Azi, 25.07.2019 s-a desfăşurat proba interviu a Concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

          Organizarea şi desfăşurarea interviului s-a realizat cu respectarea prevederilor legale în acest sens, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

         La PROBA INTERVIU, candidații au obţinut următoarele rezultate:

 

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiPunctaj obținut la proba interviuRezultatul obținut la proba interviu
1.Doman Marilena 96 puncteAdmis
2.Pirtea Marius-Nicușor 90 puncteAdmis

 

          Candidatul nemulţumit de rezultatul obținut la proba interviu, poate face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, la sediul Consiliului Județean Gorj.

          Afișat azi 25.07.2019, ora 1615

 

Sari la conținut