Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidații la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe

Consiliul Judeţean Gorj
Comisia de concurs
Nr. 885/21.01.2020

ANUNŢ

privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidații la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

 

          Azi, 21.01.2020 s-a desfăşurat proba interviu a Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

          Organizarea şi desfăşurarea concursului s-a făcut cu respectarea prevederilor legale în acest sens, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

          La PROBA INTERVIU, candidații au obţinut următoarele rezultate:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiPunctaj obținut la proba interviuRezultatul obținut la proba interviu
1.Petrovici Octavian72 puncteAdmis

          Candidatul nemulţumit de rezultatul obținut la proba interviu, poate face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, la sediul Consiliului Județean Gorj.

Afișat azi 21.01.2020, ora 1615

Sari la conținut