Sari la conținut

Anunț – Privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidaţi la Concursul de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de consilier

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 7094/09.06.2017
 
 
ANUNŢ
 
privind punctajul şi  rezultatul obţinut  la  PROBA INTERVIU de către candidaţi la Concursul de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal, respectiv consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul IT din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj
 
 
 
            Azi, 09.06.2017 s-a desfăşurat proba interviu a Concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal, respectiv consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul IT din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
           Organizarea şi desfăşurarea concursului s-au făcut cu respectarea prevederilor legale în acest sens, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

           La PROBA INTERVIU, candidaţii participanţi la această probă au obţinut următoarele rezultate:

    I. Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiPunctaj obținut la proba interviuRezultatul obținut la proba interviu
1.Roșu Cristian-Ionel65Admis
    II. Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior
Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiPunctaj obținut la proba interviuRezultatul obținut la proba interviu
1.Pavel Cristian-Nicolae77Admis
2.Muja Florin68Admis

           Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obținute la proba interviu, pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei interviu, la sediul Consiliului Județean Gorj.

 

Sari la conținut