Sari la conținut

Anunț – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidata participantă la examenul de promovare în clasă la Serviciul promovare, turism și comunicare

Consiliul Judeţean Gorj
Comisia de examen
Nr. 14838/05.09.2022

ANUNŢ

privind punctajul şi rezultatul obţinut  la  PROBA INTERVIU de către candidata participantă la examenul de promovare în clasă la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, din data de 05.09.2022

Azi, 05.09.2022 s-a desfăşurat PROBA INTERVIU a examenului de promovare în clasă la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Organizarea şi desfăşurarea examenului s-a făcut cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

La PROBA INTERVIU, candidata participantă, al cărui dosar a fost înregistrat sub nr. 13896/22.08.2022 a obţinut 85 de puncte, fiind declarată ,,ADMIS”.

Candidata nemulțumită de punctajul obţinut poate face contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, respectiv până la data de 06.09.2022, ora 1530, la Compartimentul resurse umane, managementul funcției publice, camera 241.

Afișat azi, 05.09.2022, ora 1530

Sari la conținut