Sari la conținut

Anunț – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidata participantă la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal

Consiliul Judeţean Gorj

Comisia de CONCURS

Nr. 3615/09.03.2021

ANUNŢ

privind punctajul şi  rezultatul obţinut  la  PROBA INTERVIU de către candidata participantă la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul proiectelor și relații externe în aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 09.03.2021

Azi, 09.03.2021 s-a desfăşurat  PROBA INTERVIU a concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului s-a făcut cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

La PROBA INTERVIU, candidata participantă la această probă, al cărui a fost înregistrat sub nr. 2354/15.02.2021 a obţinut 90,00 puncte, fiind declarată ,,ADMIS” la această probă.

Candidata nemulțumită de punctajul obţinut poate face contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, respectiv până la data de 10.03.2021, ora 1610, la Compartimentul resurse umane, managementul funcției publice, camera 241.

                                                                       Data şi ora afişării anunţului:

                                                                               09.03.2021, ora 1610

Sari la conținut