Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidata la Concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier

Consiliul Judeţean Gorj
Comisia de concurs
Nr. 10761/2017

ANUNŢ

  Privind punctajul şi rezultatul obţinut  la  PROBA INTERVIU de către candidata la Concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul strategii, dezvoltare regională şi relaţii externe, Serviciul cooperare, dezvoltare regională şi relaţii externe, Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

        Azi, 30.08.2017 s-a desfăşurat proba interviu a Concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul strategii, dezvoltare regională şi relaţii externe, Serviciul cooperare, dezvoltare regională şi relaţii externe, Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
      Organizarea şi desfăşurarea concursului s-au făcut cu respectarea prevederilor legale în acest sens, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

         La PROBA INTERVIU, candidata participantă la această probă a obţinut următoarele rezultate:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiPunctaj obținut la proba interviuRezultatul obținut la proba interviu
1.Meche Carmen Oana90Admis
 
        Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obținute la proba interviu, pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei interviu, la sediul Consiliului Județean Gorj.
Sari la conținut