Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la INTERVIU de către candidatul participant la concursul de ocuparea postului contractual de conducere vacant de director, pe perioadă nedeterminată, la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 3366 din 19.03.2018

 

ANUNŢ

privind punctajul şi  rezultatul obţinut la  INTERVIU de către candidatul participant la concursul de ocuparea postului contractual de conducere vacant de director, pe perioadă nedeterminată, la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, instituție publică înființată în subordinea Consiliului Județean Gorj, din data de 19.03.2018

 

          Azi, 19.03.2018 s-a desfăşurat PROBA INTERVIU a concursului de ocuparea postului contractual de conducere vacant de director, pe perioadă nedeterminată, la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, instituție publică înființată în subordinea Consiliului Județean Gorj.

          Organizarea și desfășurarea concursului au fost realizate cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale şi a Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 876/2014 pentru aprobarea unor reglementări proprii cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale, a examenelor de promovare în grade sau trepte profesionale, precum şi a procedurii de evaluare a personalului contractual din aparatul de specialitate şi aparatul permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Gorj, precum şi instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean Gorj.

 

          La PROBA INTERVIU, candidatul participant la această probă, domnul Popa Luis-Ionuț a obţinut 75,00 puncte, fiind declarat ”admis” la această probă.

          Candidatul nemulţumit de punctajul obţinut poate depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului, respectiv până la data de 20.03.2018, ora 1300, la Consiliul Județean Gorj – Compartimentul de management al unităților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare, camera 236.

 

Sari la conținut