Sari la conținut

Anunț – privind punctajele şi rezultatele obţinute la PROBA SCRISĂ la concursul de ocuparea postului contractual de execuție vacant de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

COMISIA DE CONCURS

Nr. 18575 din 23.12.2019

ANUNŢ

    privind punctajele şi  rezultatele obţinute  la  PROBA SCRISĂ la concursul de ocuparea postului contractual de execuție vacant de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată, din data de 23.12.2019 – proba scrisă

 

      Azi, 23.12.2019 s-a desfăşurat PROBA SCRISĂ a concursului de ocuparea postului contractual de execuție vacant de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

   Organizarea şi desfăşurarea concursului se realizează în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor contractuale vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din aparatul de specialitatea şi aparatul permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Gorj, precum şi instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean Gorj, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 876/2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

     La PROBA SCRISĂ, candidaţii participanţi la această probă au obţinut următoarele rezultate:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiPunctaj obținut

la proba scrisă

Rezultatul obținut la proba scrisă
1.Gruescu Ion58 puncte”Admis”
2.Bivolaru Ruxandra-Monica29 puncte”Respins”
3.1797716 puncte”Respins”

    Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut în urma desfășurării probei scrise, pot face contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, respectiv până la data de 24.12.2019, ora 1545, conform prevederilor art. 31 din Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, la Consiliul Județean Gorj – Compartimentul de management al unităților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare, etajul II, camera 236.

  • Interviul se va desfășura în data de 30.12.2019, ora 1000 la sediul Consiliului Judeţean Gorj etajul II – SALA D.
  • Afişat astăzi, 23.12.2019, ora 1545, la sediul Consiliului Judeţean Gorj, cât și pe site-ul instituției.

 

Sari la conținut