Sari la conținut

Anunț – privind punctajele şi rezultatele obţinute la PROBA SCRISĂ la concursul de ocuparea postului contractual de conducere vacant de director, la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 15670 din 11.12.2017

 

ANUNŢ

privind punctajele şi  rezultatele obţinute  la  PROBA SCRISĂ la concursul de ocupare a postului contractual de conducere vacant de director, la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, instituție publică înființată în subordinea Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată, din data de 11.12.2017

 

          Azi, 11.12.2017 s-a desfăşurat PROBA SCRISĂ a concursului de ocuparea postului contractual de conducere vacant de director, la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, instituție publică înființată în subordinea Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată.      

          Organizarea și desfășurarea concursului au fost realizate cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale şi a Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 876/2014 pentru aprobarea unor reglementări proprii cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale, a examenelor de promovare în grade sau trepte profesionale, precum şi a procedurii de evaluare a personalului contractual din aparatul de specialitate şi aparatul permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Gorj, precum şi instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean Gorj.

          La PROBA SCRISĂ, candidaţii participanţi la această probă au obţinut următoarele rezultate:

 

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiPunctaj obținut la proba scrisăRezultatul obținut la proba scrisă
1.Dobrescu Ioana-MonicaLUCRARE ”ANULATĂ””Respins”
2.Borugă Sandu-Ovidiu6 puncte”Respins”
3.Bastorin Anca-Adelina9 puncte”Respins”

 

          Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut în urma desfășurării probei scrisă, pot face contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, respectiv până la data de 12.12.2017, ora 1515, conform prevederilor art. 31 din Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, la Compartimentul resurse umane, managementul funcţiei publice, camera 236.

Sari la conținut