Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajele şi rezultatele obţinute la PROBA SCRISĂ la concursul de ocuparea postului contractual de conducere vacant de director, la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 3170 din 14.03.2018

 

ANUNŢ

privind punctajele şi  rezultatele obţinute  la  PROBA SCRISĂ la concursul de ocuparea postului contractual de conducere vacant de director, la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, instituție publică înființată în subordinea Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată, din data de 14.03.2018

 

          Azi, 14.03.2018 s-a desfăşurat PROBA SCRISĂ a concursului de ocuparea postului contractual de conducere vacant de director, la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, instituție publică înființată în subordinea Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată.

          Organizarea și desfășurarea concursului au fost realizate cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale şi a Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 876/2014 pentru aprobarea unor reglementări proprii cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale, a examenelor de promovare în grade sau trepte profesionale, precum şi a procedurii de evaluare a personalului contractual din aparatul de specialitate şi aparatul permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Gorj, precum şi instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean Gorj.

 

La PROBA SCRISĂ, candidaţii participanţi la această probă au obţinut următoarele rezultate:

 

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiPunctaj obținut la proba scrisăRezultatul obținut la proba scrisă
1.Popa Luis-Ionuț72 puncte”Admis”
2.Vasiloiu Ion-Florin15 puncte”Respins”
3.Bastorin Anca-Adelina5 puncte”Respins”
4.Dobrescu Ioana-Monica1 punct”Respins”

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut în urma desfășurării probei scrise, pot face contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, respectiv până la data de 15.03.2018, ora 1610, conform prevederilor art. 31 din Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, la Consiliul Județean Gorj – Compartimentul de management al unităților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare, camera 236.

 

Interviul se va desfășura în data de 19.03.2018, ora 1100 la sediul Consiliului Judeţean Gorj, etajul II – SALA D.

Sari la conținut