Sari la conținut

Anunț- privind punctajele şi rezultatele obținute la PROBA SCRISĂ de către candidații participanți la Concursul/ examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a două funcţii publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul autorizări, disciplină şi control, Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului, Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Consiliul Judeţean Gorj

Comisia de concurs

Nr. 19654 / 06.12.2021

 

În data de 06.12.2021 s-a desfășurat proba scrisă a Concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a două funcţii publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul autorizări, disciplină şi control, Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului, Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Organizarea şi desfăşurarea concursului s-a făcut cu respectarea prevederilor legale în acest sens, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

La PROBA SCRISĂ, candidații participanți au obţinut următoarele rezultate:

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiPunctaj obținut la proba scrisăRezultatul obținut la proba scrisă

,,ADMIS/RESPINS”

Observații
1.Dosar nr. 18465/15.11.202193,00 puncteADMIS
2.Dosar nr. 18466/15.11.202193,00 puncteADMIS
  • Candidații nemulțumiți de punctajul obținut pot face contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei scrise, respectiv până la data de 07.12.2021, ora 1430, la Compartimentul de management al unităților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare, camera 236.
  • Interviul se va susține, în maximum 5 zile lucrătoare de la data afișării prezentului anunț.
  • Afișat astăzi, 06.12.2021, ora 1430, atât la sediul Consiliului Judeţean Gorj, cât şi pe site-ul instituției.
Sari la conținut