Sari la conținut

Anunț – privind punctajele şi rezultatele obţinute la PROBA SCRISĂ de către candidații participanți la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, gradul profesional superior la Compartimentul evidență primară și gestiune bunuri

Consiliul Judeţean Gorj

Comisia de concurs

Nr. 10229/20.06.2022

ANUNŢ

privind punctajele şi rezultatele obţinute la PROBA SCRISĂ de către candidații participanți la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, gradul profesional superior la Compartimentul evidență primară și gestiune bunuri, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

În data de 20.06.2022 s-a desfăşurat  proba scrisă a Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, gradul profesional superior la Compartimentul evidență primară și gestiune bunuri, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Organizarea şi desfăşurarea concursului s-a făcut cu respectarea prevederilor legale în acest sens, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

La PROBA SCRISĂ, candidații participanți au obţinut următoarele rezultate:

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiPunctaj obținut la proba scrisăRezultatul obținut la proba scrisă
1.891960,5 puncteADMIS
2.908420 puncteRESPINS
3.953111 puncteRESPINS

Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Consiliului Județean Gorj (str. Victoriei, nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, judeţul Gorj).

Data, ora și locul desfăşurării interviului: 22.06.2022, ora 1000, SALA D situată la etajul II al clădirii în care se află sediul Consiliului Județean Gorj.

Afișat azi: 20.06.2022, ora 1430

Sari la conținut