Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajele şi rezultatele obţinute la PROBA SCRISĂ de către candidații participanți la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul dezvoltarea capacității administrative și Monitor Oficial

Consiliul Judeţean Gorj
Comisia de concurs
Nr. 13262/08.10.2018

 

ANUNŢ

privind punctajele şi  rezultatele obţinute la PROBA SCRISĂ de către candidații participanți la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul dezvoltarea capacității administrative și Monitor Oficial, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 08.10.2018

 

 

          Astăzi, 08.10.2018 s-a desfășurat PROBA SCRISĂ a Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul dezvoltarea capacității administrative și Monitor Oficial, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

          Organizarea şi desfăşurarea concursului de recrutare s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, precum și a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

          La PROBA SCRISĂ, candidații participanți la concurs, au obţinut următoarele rezultate:

 

Nr.

crt.

Numele și pronumele candidatuluiPunctajul obținut  la  proba scrisă

Rezultat

ADMIS/RESPINS

1.Florescu Manuela67,0 puncteADMIS
2.Udriștioiu Cristina-Maria43,4 puncteRESPINS
3.Simion Laviniu-Mădălin27,5 puncteRESPINS

 

  • Candidații nemulțumiți de punctajul obținut pot face contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei scrisă, respectiv până la data de 09.10.2018, ora 1600, la Compartimentul de management al unităților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare, etaj II, camera 236.
  • Afişat astăzi, 08.10.2018, ora 1600, atât la sediu, cât şi pe site-ul Consiliului Județean Gorj.
  • Interviul se va susţine în data de 11.10.2018, ora 1200, la sediul Consiliului Județean Gorj, etajul II – SALA D.

 

 
Secretar comisie,
Mainerici Delia-Maria

Sari la conținut