Sari la conținut

Anunț – privind punctajele şi rezultatele obţinute la PROBA SCRISĂ de către candidații participanți la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul informații, relații publice și secretariat ATOP, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Consiliul Judeţean Gorj

Comisia de concurs

Nr. 9855/30.06.2021

 

În data de 30.06.2021 s-a desfăşurat  proba scrisă a Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul informații, relații publice și secretariat ATOP, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Organizarea şi desfăşurarea concursului s-a făcut cu respectarea prevederilor legale în acest sens, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

La PROBA SCRISĂ, candidații participanți au obţinut următoarele rezultate:

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiPunctaj obținut la proba scrisăRezultatul obținut la proba scrisă
1.909964 puncteADMIS
2.918526,5 puncteRESPINS

 

Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Consiliului Județean Gorj (str. Victoriei, nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, judeţul Gorj).

Data, ora și locul desfăşurării interviului: 05.07.2021, ora 1100, SALA D situată la etajul II al clădirii în care se află sediul Consiliului Județean Gorj.

Afișat azi: 30.06.2021, ora 1515

Sari la conținut