Sari la conținut

Anunț – privind organizarea concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj

➤  Link anunț (.pdf)

➤  Formular înscriere

Sari la conținut