Sari la conținut

ANUNȚ privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Nr. 8185/28.05.2021

 

ANUNȚ

  privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj

 

     Concursul se organizează în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Informații privind desfășurarea concursului:

I. Autoritatea publică organizatoare a concursului: Consiliul Județean Gorj.

II. Funcția publică pentru care se organizează concursul: consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul informații, relații publice și secretariat ATOP, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj (IdPost 194229), cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână.

III. Data, ora şi locul desfăşurării probei suplimentare – testarea cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației, cunoștințe PC – nivel de bază – 29 iunie 2021, ora 1030, la sediul Consiliului Județean Gorj.

IV. Data, ora şi locul desfăşurării probei scrise: 30 iunie 2021, ora 1030, la sediul Consiliului Județean Gorj.

V. Condiții de participare
     Pentru a participa la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul informații, relații publice și secretariat ATOP, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare*, precum și următoarele condiții:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani;
  • cunoștințe operare PC – nivel de bază.

* Condiţia prevăzută la art. 465 alin. (1) lit. e) în ceea ce priveşte atestarea stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, este aplicabilă la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 625 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

VI. Perioada de depunere a dosarelor de concurs

     Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Gorj din str. Victoriei, nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului privind organizarea concursului de recrutare pe pagina de internet a instituției, respectiv în perioada 28.05.2021 – 16.06.2021.

VII. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs

     Rujan Adina-Teodora, consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul resurse umane, managementul funcției publice, Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și al unităților sanitare preluate din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, adresa de corespondență: Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei nr. 4, et. 2, camera 241, telefon: 0372531241, adresă de e-mail: adina.rujan@cjgorj.ro.

     Documentele necesare la dosarul de concurs, bibliografia și tematica concursului, precum și atribuțiile prevăzute în fișa postului sunt prezentate în Anexele nr. 1 – 5 la prezentul anunţ.

Anexa 1 – DOCUMENTELE NECESARE LA DOSARUL DE CONCURS

Anexa 2 – BIBLIOGRAFIA la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul informații, relații publice și secretariat ATOP, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Anexa 3 – TEMATICA la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul informații, relații publice și secretariat ATOP, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Anexa 4 – Tematica pentru testarea cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației, cunoștințe PC – nivel de bază

Anexa 5 – Atribuțiile prevăzute în fișa postului corespunzătoare funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul informații, relații publice și secretariat ATOP, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Formular de înscriere

Model orientativ de adeverință

Declarație pe propria răspundere 

Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației la concursurile de recrutare organizate la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Sari la conținut