Sari la conținut

Anunț – privind candidații înscriși pentru ocuparea funcţiilor de membri ai Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Comisia de selecție prealabilă a candidaţilor pentru funcţiile
de membri ai Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Parc
Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu
Nr. 9594/08.06.2022

LISTA SCURTĂ

a candidaților înscriși pentru ocuparea funcţiilor de membri ai Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu

Nr. dosar candidatură Funcția pentru care candidează
7888/10.05.2022

Membru al Consiliului de administrație cu statut de independent, cu studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic sau juridic și experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.

7947/11.05.2022

Membru al Consiliului de administrație din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice cu studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești și experiență în domeniul studiilor absolvite de cel puţin 5 ani.

În termen de 15 zile de la data publicării prezentei liste, candidații înscriși au obligația de a depune la sediul Consiliului Județean Gorj Declarația de intenție, ce va fi întocmită pe baza Scrisorii de așteptări, cu respectarea regulilor generale prevăzute în Anexa nr. 1d la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice – Anexa nr. 1.

Scrisoarea de așteptări aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 719/02.06.2022 este anexată la prezenta listă.

Data, ora și locul desfășurării interviului vor fi publicate la sediul Consiliului Județean Gorj, str. Victoriei nr. 4, mun. Târgu-Jiu, jud. Gorj, precum și pe site-ul propriu https://www.cjgorj.ro- Secțiunea Avizier virtual – Anunțuri de concurs.

Sari la conținut