Sari la conținut

ANUNŢ – concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Nr. 12074/ 14.09.2018

 

ANUNŢ

 

          Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al următoarelor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj:

  • consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului managementul proiectelor, dezvoltare regională şi relaţii externe, Direcția managementul  proiectelor și relații externe;
  • consilier, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului autorizări, disciplină şi control, Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului, Direcţia urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului.

          Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

1. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului/examenului:

  • proba scrisă: 15 octombrie 2018, ora 1030, la sediul Consiliului Judeţean Gorj;
  • interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Consiliului Judeţean

2. Condiţii de participare la concurs/examen:
        Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în grad profesional, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii prevăzute de art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

  1. Să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  2. Să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
  3. Să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

3. Dosarele de concurs pot fi depuse la sediul Consiliului Judeţean Gorj din str. Victoriei nr. 4, mun. Târgu-Jiu, jud. Gorj, în termen de 20 de zile de la data afișării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare, respectiv în perioada 14.09.2018 – 03.10.2018.>

4. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
        Adresa de corespondență: Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 4, et. 2, camera 241;
        Telefon: 0372531241, adresă de e-mail: giorgiana.florea@cjgorj.ro;
        Persoana de contact: Florea Giorgiana, consilier superior la Compartimentul resurse umane, managementul funcției publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.

          Documentele necesare la dosarul de concurs, precum și bibliografia de concurs sunt prezentate în Anexele nr. 1-2 la prezentul anunţ.

          Prezentul anunţ este publicat şi pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj www.cjgorj.ro (secţiunea Avizier virtual – Anunțuri de concurs).

 

Anexa 1 – Documente necesare la dosarul de concurs
Anexa 2 – Bibliografia de concurs

Formular înscriere

 

Sari la conținut