Sari la conținut

ANUNŢ – concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul investiții publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ                                                          

 

ANUNŢ

 

     Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul investiții publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână.

     Concursul/examenul se organizează în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (4) și alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

     Informații privind desfășurarea concursului/examenului:

     1. Data, ora şi locul desfăşurării probei scrise a concursului/examenului

  • 23 august 2021, ora 1030, la sediul Consiliului Judeţean Gorj

     2. Condiţii de participare la concurs/examen

     Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în grad profesional, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  1. să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  2. să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
  3. să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de Codul administrativ.

     3. Perioada de depunere a dosarelor de concurs

     Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Judeţean Gorj din str. Victoriei nr. 4, mun. Târgu Jiu, județul Gorj, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului/examenului de promovare pe pagina de internet a instituției, respectiv în perioada 23.07.2021 – 11.08.2021.

     4. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs

     Persoana de contact: Rujan Adina-Teodora, consilier superior la Compartimentul resurse umane, managementul funcției publice, Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și al unităților sanitare preluate din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, adresa de corespondență: Municipiul Târgu Jiu, str. Victoriei, nr. 4, et. 2, camera 241, telefon: 037253241, adresă de e-mail: adina.rujan@cjgorj.ro;

     Documentele necesare la dosarul de concurs, bibliografia de concurs, tematica de concurs, precum și atribuțiile stabilite în fișa postului sunt prezentate în Anexele nr. 1- 4 la prezentul anunţ.

     Prezentul anunţ este publicat şi pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj www.cjgorj.ro (secţiunea Avizier virtual – Anunțuri de concurs).

Sari la conținut