Sari la conținut

ANUNŢ – concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul achiziții publice și disciplină contractuală

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Nr. 9029/21.07.2017

 
ANUNŢ
 

      Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul achiziții publice și disciplină contractuală, Serviciul achiziții publice și relații contractuale, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
      Concursul se organizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

1. Probele stabilite pentru organizarea concursului:
–   proba scrisă;
–   interviul.

2. Condiţiile de desfăşurare a concursului:
–   dată susţinere proba scrisă:  21 august 2017, ora 1030, la sediul Consiliului Judeţean Gorj;
–   dată susţinere interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.
      Dosarele de concurs pot fi depuse la sediul Consiliului Judeţean Gorj din str. Victoriei nr. 2-4, mun. Târgu-Jiu, județul Gorj, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului de recrutare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv până la data de 09.08.2017.

3. Condiţii de participare la concursul de recrutare:
Pentru a participa la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) Condiţii generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
b) Condiţii specifice prevăzute de fişa postului:
1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință – științe economice, domeniul de licență/studii superioare de lungă durată – economie sau management;
2. Vechime în specialitatea studiilor necesare pentru exercitarea funcției publice – minimum 9 ani.

      Documentele necesare la dosarul de concurs, precum şi bibliografia de concurs, sunt prezentate în Anexele nr. 1-2 la prezentul anunţ.
      Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, managementul funcţiei publice, IT, camerele: 251/241, telefon: 0253/212016, interior: 251/241.

 

Sari la conținut