Sari la conținut

ANUNŢ – concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de referent de specialitate, clasa a II-a, gradul profesional superior la Serviciul investiţii publice

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Nr.10344/18.08.2017

 

ANUNŢ
  
       Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de referent de specialitate, clasa a II-a, gradul profesional superior la Serviciul investiţii publice, Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii externe din Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.
      Concursul se organizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
 

1. Probele stabilite pentru organizarea concursului:

  •  proba scrisă;
  •  interviul.

2. Condiţiile de desfăşurare a concursului:

  •  dată susţinere proba scrisă:  18 septembrie 2017, ora 1030, la sediul Consiliului Judeţean Gorj;
  •  dată susţinere interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.
      Dosarele de concurs pot fi depuse la sediul Consiliului Judeţean Gorj din str. Victoriei nr. 2-4, mun. Târgu-Jiu, județul Gorj, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului de recrutare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv până la data de 06.09.2017.

3. Condiţii de participare la concursul de recrutare:

      Pentru a participa la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de referent de specialitate, clasa a II-a, gradul profesional superior, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) Condiţii generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
b) Condiţii specifice prevăzute de fişa postului:
1. Studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă;
2. Vechime în specialitatea studiilor necesare pentru exercitarea funcției publice – minimum 9 ani.

      Documentele necesare la dosarul de concurs, precum şi bibliografia de concurs, sunt prezentate în Anexe nr. 1-2 la prezentul anunţ.

      Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, managementul funcţiei publice, IT, camerele: 251/241, telefon: 0253/212016, interior: 251/241.

 

Sari la conținut