Sari la conținut

ANUNŢ – concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

Nr. 2907/09.03.2018

 

ANUNŢ

 

          Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

          Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

 

     1. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

  • dată susţinere proba scrisă: 11 aprilie 2018, ora 1030, la sediul Consiliului Judeţean Gorj;
  • dată susţinere interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul Consiliului Judeţean
  1. Condiţii de participare la concursul de recrutare:

          Pentru a participa la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  1. a) Condiţii generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
  2. b) Condiţii specifice prevăzute de fişa postului:

            Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile de licență: contabilitate, economie sau finanțe.

  1. Dosarele de concurs pot fi depuse la sediul Consiliului Judeţean Gorj din str. Victoriei nr. 2-4, mun. Târgu-Jiu, jud. Gorj, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului de recrutare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv în perioada 09.03.2018 – 28.03.2018.
  2. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

          Adresa de corespondență: Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 2-4, et. 2, camera 241;

          Telefon: 0372531241, adresă de e-mail: daniela.cornoiu@cjgorj.ro;

          Persoana de contact: Cornoiu Daniela, consilier superior la Compartimentul resurse umane, managementul funcției publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.

          Documentele necesare la dosarul de concurs, bibliografia de concurs, precum și atribuțiile prevăzute în fișa postului sunt prezentate în Anexele nr. 1-3 la prezentul anunţ.

 

Sari la conținut