Sari la conținut

ANUNŢ – concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul promovare, turism și comunicare

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Nr.14360/26.10.2018

 

ANUNŢ

 

          Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

          Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
  • proba suplimentară (verificarea cunoștințelor în domeniul IT – nivel mediu): 26 noiembrie 2018, ora 1000, la sediul Consiliului Judeţean Gorj;
  • proba scrisă: 27 noiembrie 2018, ora 1000, la sediul Consiliului Judeţean Gorj;
  • interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Consiliului Județean Gorj.
 2. Condiţii de participare la concursul de recrutare:

          Pentru a participa la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. Condiţii generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Condiţii specifice prevăzute de fişa postului:
  1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile: științe ale comunicării, științe administrative sau drept;
  2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani;
  3. cunoștințe operare PC – nivel mediu.
 1. Dosarele de concurs pot fi depuse la sediul Consiliului Judeţean Gorj din str. Victoriei nr. 4, mun. Târgu-Jiu, jud. Gorj, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului de recrutare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv în perioada 26.10.2018-14.11.2018.
 2. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

          Adresa de corespondență: Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 4, et. 2, camera 236;

          Telefon: 0372531236, adresă de e-mail: cristina.sendroiu@cjgorj.ro;

          Persoana de contact: Cristina Șendroiu, consilier juridic superior la Compartimentul de management al unităților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.

          Documentele necesare la dosarul de concurs, tematica pentru testarea cunoștințelor operare PC – nivel mediu,  bibliografia de concurs, precum și atribuțiile prevăzute în fișa postului sunt prezentate în Anexele nr. 1-4 la prezentul anunţ.

          Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației, aprobată prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 615/2018, este anexată la prezentul anunț.

          Prezentul anunţ este publicat şi pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj www.cjgorj.ro (secţiunea Avizier virtual – Anunțuri de concurs).

 

Anexa 1. Documentele necesare la dosarul de concurs
Anexa 2. Tematica pentru testarea cunoștințelor de operare PC – nivel mediu
Anexa 3. Bibliografia
Anexa 4. Atribuțiile prevăzute în fișa postului


Formular înscriere
Model orientativ adeverință
Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației 

 

 

Sari la conținut