Sari la conținut

Anunț – Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Nr. 18387/20.12.2019

ANUNŢ

          Consiliul Judeţean Gorj organizează Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
          Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
  • proba suplimentară (verificarea cunoștințelor în domeniul IT – nivel mediu): 20 ianuarie 2020, ora 1000, la sediul Consiliului Județean Gorj;
  • proba scrisă: 21 ianuarie 2020, ora 1000, la sediul Consiliului Judeţean Gorj;
  • interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Consiliului Județean Gorj.
 2. Condiţii de participare la concursul de recrutare:

          Pentru a participa la Concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. Condiții generale prevăzute de art. 465 alin. (1), cu excepția literei e, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Condiţii specifice prevăzute de fişa postului:
  1. studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniile: științe administrative sau științe ale comunicării;
  2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani;
  3. cunoștințe operare PC – nivel mediu.
 1. Perioada de depunere a dosarelor de concurs:

          Dosarele de concurs vor fi depuse la sediul Consiliului Judeţean Gorj din str. Victoriei nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului de   recrutare în  Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv în perioada 20.12.2019-08.01.2020.

 1. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

          Adresa de corespondență: Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 4, et. 2, camera 236;

          Telefon: 0372531236, adresă de e-mail: cristina.sendroiu@cjgorj.ro;

        Persoana de contact: Șendroiu Cristina, consilier juridic superior la Compartimentul de management al unităților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare, Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și al unităților sanitare preluate din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.

          Documentele necesare la dosarul de concurs, tematica pentru testarea cunoștințelor operare PC – nivel mediu,  bibliografia de concurs, precum și atribuțiile prevăzute în fișa postului sunt prezentate în Anexele nr. 1-4 la prezentul anunţ.

      Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației, aprobată prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 615/2018, cu modificările și completările ulterioare, este anexată la prezentul anunț.

          Prezentul anunţ este publicat şi pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj www.cjgorj.ro (secţiunea Avizier virtual – Anunțuri de concurs).

Sari la conținut